Profil

https://www.kancelariaflisykowski.pl/uploads/images/profil.jpg

Kancelaria została założona w 1996 r. przez radcę prawnego Marcina Flisykowskiego.

Pierwsze zlecenia związane były z obsługą firm z branży offshore na terenie Trójmiasta.

W następnych latach rozwinęliśmy usługi o obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorstw z sektora użyteczności (wodociągi).

Prowadzimy sprawy w sądzie zapewniając ochronę prawną dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych na obszarze całego kraju.


Znamy specyfikę pracy adwokata i radcy prawnego. Wiele zleceń wymaga indywidualnego podejścia. W związku z tym zdajemy sobie sprawę , że niektóre spotkania z Klientem mogą odbywać się w niestandardowych dniach i godzinach. Całodobowy kontakt z Kancelarią możliwy jest przez internet. Dostępność daje system zgłoszeń on-line przez elektroniczną skrzynkę podawczą, która została opisana w zakładce Kontakt.


Etyka zawodowa

Przestrzeganie zasad etyki zawodowej staje się miernikiem prawniczej wiarygodności.

W znajomości zasad etyki potrafimy odnaleźć szereg praktycznych wskazówek odnośnie zachowania się wobec wielu pytań, na które w trakcie drogi zawodowej trzeba umieć odpowiedzieć i skonfrontować z kazuistyką przypadków codziennych.

Doświadczenie

Radca prawny Marcin Flisykowski w latach 2010-2013 pełnił funkcje zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie; w latach 2007-2010 zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Zakres usług

Ofertę adresujemy do klientów w konkretnej sytuacji życiowej i biznesowej.

Zajmujemy się wybranymi dziedzinami prawa. Klienci powierzają nam ściśle określone zadania.

Klienci, którzy zlecają czynności tzw. kancelariom „full service”, wolą jednak sprawy ważne oddawać w wyspecjalizowane ręce. Uważamy, że istnieje zapotrzebowanie na usługi prawne oparte na zaufaniu do tego, któremu te usługę się zleca. Sądzimy, że przy całej deregulacji zawodów prawniczych doceniona zostanie indywidualna fachowość.

„Nemo est casu bonus, discenda est virtus”

https://www.kancelariaflisykowski.pl/uploads/images/zakres-uslug-1.jpg

Konsultacje

Konsultacje w dziedzinach prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, obrotu prawami autorskimi; postępowania przed organami architektury i nadzoru budowlanego, procedury przetargowe
https://www.kancelariaflisykowski.pl/uploads/images/zakres-uslug-2.jpg

Reprezentowanie

Reprezentowanie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi i organami administracji państwowej, ZUS i Krajową Izba Odwoławczą
https://www.kancelariaflisykowski.pl/uploads/images/zakres-uslug-3.jpg

Zabezpieczanie

Zabezpieczanie interesów w toku postępowań windykacyjnych i upadłościowych i egzekucyjnych

Współpraca

Doradca

Budujemy trwałe relacje z klientem oparte na zaufaniu. Aktywnie współtworzymy agendę klienta, wspierając go przy określaniu jego priorytetów. Klient często sięga do naszego doświadczenia i wiedzy również poza obszarem naszych specjalności. Kontakt ma charakter trwały również w okresie miedzy zleceniami.

Ekspert

Postrzegani jesteśmy jako mający wyjątkową wiedzę merytoryczną w jakimś obszarze często o kluczowym znaczeniu dla klienta. Będąc dysponentem wiedzy, działamy na podstawie dostarczonych faktów i w zakresie zlecenia. Jesteśmy wybierani do rozwiązania określonego zdefiniowanego problemu.

Dostawca

Jesteśmy usługodawcą. Jednym z wielu wybranym najczęściej na podstawie ceny, do wykonania z góry określonych czynności. Zlecenia te nie mają charakteru priorytetu strategiczności dla klienta. Są to powtarzalne (techniczne) porady.

Partner biznesowy

Znając potrzeby i priorytety klienta wiemy jak wykorzystać zasoby i umiejętności zgromadzone w całej Kancelarii. Budujemy relacje nie pomiędzy dwoma osobami, ale pomiędzy swoją firmą, a firmą klienta. Zarządzamy jego problemem. Krok po kroku obsługujemy procedury na kolejnych etapach od momentu ogłoszenia przetargu przedstawiamy aktualny stan prawny jak i możliwe sposoby interpretacji orzecznictwa w zakresie całego przedmiotu zamówienia.

Obsługa przedsiębiorstw

Rynek usług prawnych ewoluuje w kierunku oczekiwań przedsiębiorców. To wymaga od nas kompetencji i specjalizacji. Nie ogranicza się ona do znajomości wybranej dziedziny prawa, lecz branży, specyfiki działania i jej problemów. Zapotrzebowanie jest też na całościowe obsługiwanie większych spraw, głównie kontraktów.

Rozliczenia

Oferujemy następujące sposoby rozliczeń. Godzinowy - wynagrodzenie określane jest na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracownika Kancelarii. Zryczaltowany - wynagrodzenie określone jest stałą stawką miesięczną, Za wykonaną usługę - honorarium określane jest indywidualnie za wykonana usługę. Z premią za sukces - przewiduje się dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

Bezpieczeństwo

https://www.kancelariaflisykowski.pl/uploads/images/bezpieczenstwo.jpg

Osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego są objęte ubezpieczeniem zawodowym w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Wykorzystujemy prawnicze programy informacyjne, które gwarantują stały dostęp do aktualnych źródeł prawa, wspomagają zarządzanie Kancelarią, umożliwiają rozliczanie czynności wykonywanych na rzecz klientów.

Przechowywane dane są serwisowane przez profesjonalnego informatyka i są zabezpieczane przed niepowołanym dostępem.


Polityka Prywatności


Szanowny Kliencie,
Nazwa kancelariaflisykowski.pl została zarejestrowana, w wyniku działań podjętych przez naszego Rejestratora w głównym rejestrze domeny .PL, a tym samym została zawarta umowa o utrzymywanie ww. nazwy domeny. Aktualną treść uprzednio akceptowanego przez nas Regulaminu nazw domeny .PL znajdą Państwo zawsze w witrynie internetowej www.dns.pl Nasz Rejestrator jest niezależnym administratorem danych, w tym danych osobowych, który współpracuje z Rejestrem domeny .PL dla korzystania przez Państwa z usług dotyczących nazw domeny .PL. Aktualna lista Rejestratorów jest dostępna w witrynie internetowej www.dns.pl. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o bezpośredni kontakt z Rejestratorem obsługującym domenę: nazwa.pl sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 2 30-727 Kraków Polska/Poland +48.801 33 22 33 +48.22 454 48 10 +48.22 454 48 08 kontakt@nazwa.pl www.nazwa.pl [Poniższa informacja dotyczy osób fizycznych] Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Rejestru domeny .PL, której aktualną treść znajdą Państwo w witrynie internetowej www.dns.pl. W załączniku znajdą Państwo także krótkie podsumowanie zasad przetwarzania Państwa danych przez NASK

Blog

2001 - 2004

Spółki handlowe

W dniu 3 czerwca 2004 r. w dzienniku Rzeczpospolita w części C został opublikowany artykuł prasowy będący relacją z procesu w sprawie o ustalenie skuteczności podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Przytoczona w jego treści sygnatura jest zgodna z numerem sprawy, którą prowadziła w latach 2001-2004 Kancelaria.

W dodatku „Prawo co dnia” publikowane były na bieżąco kluczowe i najbardziej interesujące praktykę i judykaturę orzeczenia sądowe ze spisanym na sali sądowej ustnym uzasadnieniem i omówieniem. 

 

2007 - 2009

Składki przy zbiegu tytułów ubezpieczeń

W latach 2007-2009 Kancelaria prowadziła szereg procesów na obszarze całego kraju w procesach o ustalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pracy nakładczej.

Podejmując się obrony osób prowadzących działalność gospodarczą, które w wyniku niejasnych przepisów ubezpieczeniowych miały ogromne kwoty do zapłaty. Zaległości wobec ZUS powstawały w czasie jednoczesnego wykonywania działalności gospodarczej i pracy chałupniczej. Pierwotnie przepisy dawały możliwość wyboru działalności, od której taki przedsiębiorca opłacał składki i wiele osób wybierało niższą podstawę wymiaru składek. ZUS jednak uznawał, że takie postępowanie stanowiło niedozwolone obejście przepisów i zaczął nakładać obowiązek zapłaty wyższych składek z tytułu prowadzonej działalności za kilka lat wstecz.

W Dzienniku Ustaw nr 1551 z 2012 r. opublikowano ustawę tzw. abolicyjną, która umorzyła te długi.

Wskutek prowadzonych przez nas procesów możliwe stało się opracowanie ustawy, która jest odpowiedzią na wnioski przedsiębiorców mających problemy z zapłatą należności  i pozwoliła na odzyskanie przez płatników płynności finansowej.

 

 

04-01-2022       

Historyczna rozprawa online przed WSA w Gdańsku

Pandemia otworzyła przed sądami nowe możliwości, których wcześniej nikt nawet nie przewidywał. Od 2021 r. do 15 kwietnia 2023 r. obowiązywały przepisy specustawy covidowej, które nakazywały rozpatrywać sprawy na posiedzeniach niejawnych, ale także online, a więc bez udziału stron postępowania w budynku sądu. Niemal z dnia na dzień porzucono tradycyjne rozprawy na rzecz tych przeprowadzanych online. Sędzia przebywa na sali, ale pełnomocnicy i publiczność nie. Oni łączą się z sędzią zdalnie. Pierwsza w Polsce, historyczna rozprawa online odbyła się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu nieco ponad trzy lata temu, 20 maja 2021 r.

Pierwsza, rozprawa online z naszym udziałem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku odbyła się w dniu 04 stycznia 2022 r. czyli niecałe 8 miesięcy później i dotyczyła zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Rozprawy przed sądami administracyjnymi dotyczą konfliktu interesów stron w sferze ingerencji państwa (władz publicznych) w ochronę praw i wolności jednostki, co wzbudza duże zainteresowanie społeczne. Stąd w ich przebiegu często uczestniczą organizacje społeczne, czy studenci.

Od 15 kwietnia 2023 r. nowelizacja specustawy covidowej daje większą swobodę sądom administracyjnym, mogą powrócić do tradycyjnych rozpraw. W naszej praktyce nie spotkaliśmy się z żadnymi problemami technicznymi, czy dłuższymi posiedzeniami, które uzasadniały powrót do starych rozwiązań nawet jeśli czasami są problemy z rozłączaniem, czy nawet wpuszczaniem stron na posiedzenie. Problemy techniczne nie powinny przysłaniać celu, jakim jest przyspieszenie rozpoznania sprawy. Rozprawy zdalne, jako znaczne ułatwienie komunikacyjne, powinny na stałe pozostać dostępnym rozwiązaniem proceduralnym, jednakże należy z nich korzystać jeżeli strony i sąd zgodnie z uznają, że jest to forma wystarczająca ze względu na rodzaj sprawy.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego MARCIN FLISYKOWSKI

Kancelaria oraz sekretariat przyjmuja zgłoszenia klientów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień od poniedziałku, do piątku w godz. 11.00- 16.00


NIP: 958 022 86 05
REGON: 190502949
PKD: 69.10 Z

Załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1166 t.j.)
  • Kodeks Etyki Radcy Prawnego załącznik do uchwały Nr 884/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dn. 7 lutego 2023 r.

Sprawy w Kancelarii załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z ww. aktów prawnych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o radcach prawnych rota ślubowania składanego przez radcę prawnego ma następujące brzmienie: "Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości".

Opłaty stanowiące podstawę wynagrodzenia ustalane za prowadzenie spraw przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw zależą od wartości sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym od wartości egzekwowanego roszczenia biorąc za podstawę stawki minimalne określone w przepisach:

  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu( Dz.U. 2019 poz. 68 t.j.),
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( Dz.U. 2023 poz. 1935 t.j.).

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przekazanie dokumentów do Kancelarii odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zakres użytkowy zgłoszenia elektronicznego obejmuje zlecenia, zgłoszenia, wnioski - skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów ( w przypadku skarg - wskazujące na błędy lub zaniedbania).

Jednocześnie informujemy, że wysyłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokumenty osobiście.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W niniejszym fragmencie zostały opisane odrębności i doprecyzowania związane ze stosowaniem art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t.j.) dotyczącego ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023, poz.1610 t.j.) w związku z wykonywaniem zawodu przez adwokatów i radców prawnych umów o świadczenie pomocy prawnej. Umowa zlecenia, której istotę i właściwości określają przepisy art. 734-751 k.c. jest umową starannego działania tj. zobowiązaniem zleceniobiorcy do świadczenia usług (art. 750) albo dokonania określonej czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie. Analiza definicji art. 734 k.c. pozwala ustalić istotę wykonania usługi prawnej, w której nie można określić indywidualnie oznaczonego rezultatu takiej czynności. Natomiast umowne powierzenie przez zamawiającego sporządzenia ekspertyzy lub opinii prawnej należy do kategorii umów o dzieło określonej w przepisie art. 627 k.c. ponieważ rezultat takiej czynności ma indywidualnie oznaczoną postać. Umowa o dzieło, której istotę i właściwości określają przepisy art. 627-746 k.c. jest umową rezultatu tj. zobowiązaniem wykonawcy do osiągnięcia konkretnego rezultatu przyjętych do wykonania czynności za określonym w umowie wynagrodzeniem i w ustalonym w umowie czasie. Rozwiązanie umowy o dzieło następuje z chwilą odbioru dzieła za zapłatą wynagrodzenia. Jeżeli nie zastrzeżono w umowie inaczej, zgodnie z art. 644 k.c. jeżeli dzieło nie zostało ukończone zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić. Natomiast umowa zlecenia może zostać wypowiedziana przez zleceniodawcę w każdym czasie i oznacza, zgodnie z art. 745 k.c. obowiązek zapłaty części wynagrodzenia zleceniobiorcy odpowiadającego jego dotychczasowym czynnościom.


Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
możliwość przesłania załącznika po wcześniejszym dokonaniu wpłatyPole wymagane
Pole wymagane

Jak dodać załącznik?

Po dokonaniu płatności Twój adres e-mail podany w formularzu powyżej zostanie zarejestrowany w naszym systemie. Na podstawie podanego e-maila system odblokuje możliwość dodania załącznika w momencie zaksięgowania wpłaty.

 

Wpisz poprawny adres e-mail w formularzu kontaktowym widocznym powyżej

Wybrany pakiet będzie aktywny przez 1 godzinę od momentu zaksięgowania wpłaty

Klikając w powyższy przycisk zostaniesz przeniesiony do formularza płatności PAYU. Adres e-mail podany w formularzu PAYU musi być identyczny z e-mailem podanym w formularzu kontaktowym!


Kariera

Stwarzamy możliwość odbycia aplikacji osobom, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego i uzyskały wpis na listę aplikantów radcowskich

Celem aplikacji jest przygotowanie aplikanta poprzez zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu i kształtowanie jego postawy etycznej

Z aplikantami wykonującymi pracę w Kancelarii przez kilka dni w tygodniu zawieramy umowę o pracę.

Praktyki

Ambitnym studentom i absolwentom Wydziałów Prawa, posiadającym umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy w zespole oferujemy możliwość odbywania stażu.

Stosunki pracy z Kancelarią regulowane są wtedy w ramach cywilnoprawnych form zatrudnienia.